Nghiên cứu của Fed tiết lộ người tiêu dùng Hoa Kỳ kỳ vọng lạm phát sẽ tồn tại trong bao lâu