Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới Quần đảo Solomon để củng cố mối bang giao