Úc tham gia vào trò chơi ‘có tổng bằng không’ giành ảnh hưởng với Trung Quốc ở Thái Bình Dương