Bộ trưởng Quốc phòng Úc ngạc nhiên khi Trung Quốc quyết định cử tàu gián điệp thứ hai