Bộ trưởng Tài chính: Hoa Kỳ đối mặt với suy thoái nếu Quốc hội không tăng giới hạn nợ trong 2 tuần