Chính phủ TT Biden dự trù vay thêm 1.2 ngàn tỷ USD trong bối cảnh bế tắc về mức trần nợ