Bộ trưởng: Vương quốc Anh sẽ không bao giờ giao quyền lực cho WHO

Bà Esther McVey đưa ra nhận xét này trước khi các chính phủ chuẩn bị bỏ phiếu về Thỏa thuận Đại dịch của WHO và các sửa đổi đối với Quy định Y tế Quốc tế.