Bộ trưởng Yellen kêu gọi châu Âu cùng Hoa Kỳ giải quyết tình trạng dư thừa công suất của Trung Quốc