Bộ Tư pháp công bố lực lượng đặc nhiệm để bảo đảm quyền tiếp cận phá thai