Bộ Y tế thông tin về nguồn lây (F0) của chùm 10 ca bệnh ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều