Bồi thẩm đoàn kết luận cựu giám đốc NRA Wayne LaPierre phải chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường thiệt hại 4.3 triệu USD

Bồi thẩm đoàn kết luận ông LaPierre đã lạm dụng quỹ từ thiện để mua hàng xa xỉ.