Brandon Straka bị chính phủ Tổng thống Biden tô vẽ như một kẻ cực đoan trong sự kiện ngày 06/01