Bức tranh khảm La Mã 1,700 năm tuổi và biệt thự cổ được phát hiện tại Anh