Các bậc cha mẹ tập hợp cùng phản đối Planned Parenthood, và tư tưởng giới tính ở Fontana

Khoảng 1,200 các bậc cha mẹ đã phản đối tổ chức Planned Parenthood và Khu học chính Thống nhất Fontana do các cáo buộc về việc bí mật chuyển đổi giới tính.