Các bộ trưởng G-7 đặt mục tiêu tăng công suất điện gió và điện mặt trời lên một tầm cao mới