Các chuyên gia cho rằng sự thuyên giảm trong tình trạng giảm phát của Trung Quốc sẽ chỉ là một sự trì hoãn nhỏ