Các chuyên gia: Dù có xung đột lợi ích nhưng Qatar vẫn rất quan trọng trong các cuộc đàm phán Israel–Hamas

Là quê hương thứ hai của nhà lãnh đạo Hamas sống lưu vong, quốc gia nhỏ bé giàu dầu mỏ này đóng một vai trò đặc biệt trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.