Các chuyên gia kêu gọi các quan chức Hoa Kỳ giải thích tại sao khả năng miễn dịch tự nhiên bị hạ thấp