Các chuyên gia pháp lý nghi ngờ lý do FBI tịch thu hộ chiếu của cựu TT Trump