Các chuyên gia: Việc BRICS mở rộng sẽ ‘thay đổi thế giới’ và làm xói mòn nghiêm trọng quyền lực của phương Tây