Chính phủ liên minh 7 đảng mới của Nam Phi làm dấy lên nghi vấn về cách thức điều hành quốc gia

Nền kinh tế lớn nhất và công nghiệp hóa nhất châu Phi có một liên minh điều hành quốc gia mới, trong đó các thành viên có quan điểm chính sách rất khác nhau.