Tương lai chính trị của Nam Phi đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Các đảng gặp nhau trong tuần này để cố gắng thành lập chính phủ mang tính quyết định, nhưng quan điểm chính sách khác nhau về mọi mặt và sự thù địch đe dọa sẽ làm chệch hướng các cuộc đàm phán.