Các công ty đa quốc gia tăng tốc chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc, định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu