Các công ty nhà nước Trung Quốc đầu tư vào công ty liên quan của TikTok, ứng dụng trò chuyện Weibo