Các công ty Trung Quốc ngày càng trở nên không thể đầu tư được