Các cử tri Đảng Dân Chủ chuyển sang Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang dao động then chốt trước cuộc bầu cử năm 2024

Dữ liệu ghi danh cử tri cho thấy các cử tri Đảng Dân Chủ Pennsylvania đang chuyển sang Đảng Cộng Hòa với tốc độ gấp đôi tốc độ các cử tri Đảng Cộng Hòa chuyển sang Đảng Dân Chủ.