Các cuộc thăm dò dư luận đang nói cho chúng ta điều gì về các cuộc bầu cử giữa kỳ