Các đảng ở Hoa Kỳ chuyển hướng sang các cựu binh quân đội vì cử tri xem trọng họ