Các cựu lãnh đạo quân đội cảnh báo về ‘môi trường quân-dân sự’ bị chính trị hóa sau bài diễn văn của TT Biden