Các đô thị lớn phía nam Trung Quốc cảnh báo thiếu nước