Các giám đốc điều hành trong ngành cảnh báo lạm phát lương thực còn lâu mới kết thúc