Các tác phẩm đạt giải của cuộc thi: Tranh sơn dầu truyền thống đẹp nhất

Tất cả các tác phẩm đạt giải trong ‘Cuộc thi Vẽ tranh Nhân vật Quốc tế NTD lần thứ sáu’ có tại đây.