Các luật sư của cựu TT Trump nhắm vào hồ sơ giữa Tòa Bạch Ốc và biện lý Fani Willis

Các luật sư của ông nói rằng biện lý đặc biệt Jack Smith ‘phải xuất trình mọi tài liệu cho thấy thêm về sự phối hợp này.’