Nhóm pháp lý cáo buộc quan chức Bộ Tư pháp làm không đúng chức trách trong vụ đột kích tư dinh Mar-a-Lago