Các ngân hàng đối mặt với hàng tỷ USD phí FDIC bổ sung để chi trả cho sự sụp đổ của SVB, Signature Bank

Nhưng 4,500 ngân hàng sẽ không trả bất cứ khoản nào để vãn hồi các khoản lỗ quỹ bảo hiểm