Các ngân hàng lớn phải gánh thêm hàng tỷ dollar phí FDIC sau các vụ sụp đổ ngân hàng