Các ngân hàng Trung Quốc khai triển ‘cho vay bách niên’, ‘cho vay từ trái tim đến trái tim’ để giảm áp lực giá nhà