Các ngân hàng trung ương cảnh báo: gián đoạn nguồn cung toàn cầu vẫn có thể sẽ tồi tệ hơn