Các nhà lập pháp, các nhà hoạt động kêu gọi đối đầu với cuộc đàn áp xuyên quốc gia ‘tinh vi và toàn diện nhất’ của Trung Quốc