Các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị đón những người tiêu dùng tiết kiệm hơn, hàng tồn kho tăng cao trong mùa lễ này