Các nhà bán lẻ, người tiêu dùng Hoa Kỳ chuẩn bị cho mùa mua sắm bất thường trong kỳ nghỉ lễ