Các nhà bán lẻ sẵn sàng cho tuần lễ Giáng Sinh cao điểm bất chấp nỗi lo về chuỗi cung ứng và Omicron