Các nhà điều tra Thụy Điển phát hiện bằng chứng đường ống Nord Stream bị ‘phá hoại nghiêm trọng’