Các nhà khoa học Nam Hàn phát triển phương pháp sản xuất kim cương chất lượng cao chỉ trong 3 giờ