PHÂN TÍCH: Ông Elon Musk chính thức tham gia cuộc chiến AI, dự đoán rằng nhiều người sẽ mất việc làm

Ông Musk cũng tiết lộ với các nhà đầu tư về kế hoạch xây dựng một siêu máy điện toán để trợ giúp sự phát triển của xAI.