Các nhà khoa học phát hiện ra một hành tinh khí cực đại mịn màng như kẹo dẻo