NASA cuối cùng đã phát hiện ra một hành tinh đất đá có bầu khí quyển, nhưng liệu có thể sinh sống trên đó được không?