Các nhà lãnh đạo EU bày tỏ lập trường cứng rắn với Trung Quốc, tiến tới phá vỡ sự phụ thuộc công nghệ