Kinh tế gia Âu Châu: Điểm tích cực trong chiến tranh Nga-Ukraine là ‘một địa cầu xanh hơn’