Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện giới thiệu dự luật nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Bộ Ngoại giao

‘Chúng ta phải đề phòng Đảng Cộng sản Trung Quốc và mạng lưới gián điệp của họ.’